OSIGURANJE

OSIGURANJE

Vršimo uslužnu procenu oštećenja na vozilu a pored redovnih klijenata vršimo procenu štete za nekoliko osiguravajućih kuća : SAVA osiguranje i GRAWE osiguranje. Procenu štete na vozilu vršimo specijalizovanim softverom za kalkulaciju štete AUDATEX koji koriste sve osiguravajuće kuće i ovlašćeni sudski veštaci. Sarađujemo sa sudskim veštacima saobraćajne i mašinske struke.