Autolakirer

Vozilo se lakira u specijaloj komori za lakiranje a sušenje se vrši infracrvenim lampama što je jedan od najsavremenijih sistema za sušenje boje koji garantuje zadržavanje dugogodišnjeg kvaliteta i koji se može uporediti sa fabričkim . Određivanje nijanse boje se vrši specijalnim uređajem CHROMAVISION . To je digitalni uređaj za određivanje nijanse boje za profesionalne servise američkog proizvođača DUPONT i sa njim je greška u određivanju nijanse svedena na minimum. U servisu posedujemo sopstvenu kompjutersku mešaonu boje američkog proizvođača DUPONT i italijanskog proizvođača LECHLER.