Popravke po polisi

U saradnji sa osiguravajućim kućama koje posluju u Srbiji i potpisanim ugovorima sa njima , vršimo popravku po zapisniku oštećenja na vozilu koje osiguranje uradi nakon Vaše prijave štete. U mogućnosti smo da pružimo kompletnu uslugu , pomoć i savet u slučaju saobraćane nezgode od popunjavanja evropskog izveštaja , prijave štete , procene oštećenja , popravke i naplate po računu tako da štedimo Vaše vreme i mogućnost da dođe do nekog propuste gde bi Vi eventualno biti oštećeni. Naplatu popravke vršimo na principu garantnog pisma gde Vi nakon popravke potpisujete saglasnost da servis može naplatiti izvršenu uslugu popravke a osiguranje izdaje garantno pismo kojim se obavezuje da će u određenom roku isplatiti štetu tako da mi možemo vozilo predati vlasniku bez obaveze plaćanje od strane oštećenog lica.