Zavarivanje plastike

Zavarivanje plastičnih delova se vrši uglavnom kada su oštećenja sitna i malih dimenzija i gde su troškovi popravke minimalni a kvalitet popravljenog dela ostaje isti kao kada je nov. Najbolje je oštećeni plastični deo zamenuti novim, ali ima situacije kada je nemoguće nabaviti određeni deo i tada se vrši popravka plastičnog dela. Zavarivanje se vršiti plastičnim elektrodama sastava kao deo koji se popravlja i specijalnim fenom za zagrevanje.